GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Email:  c2tanhoa@laivung.edu.vn

Điện thoại: 0673 636 966

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS TÂN HOÀ

GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, TẦM NHÌN 2020

 

 

Trường THCS Tân Hoà đã có nhiều đổi thay, những kết quả nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương .

Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Tân Hoà là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay là đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng .

I.TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

1. Điểm mạnh :

* Đội ngũ cán bộ giáo viên,nhân viên nhà trường : 52 trong đó BGH: 2; giáo viên trực tiếp giảng dạy: 43, đủ các bộ môn, nhân viên: 4 gồm: 01 kế toán, 01 thiết bị thí nghiêm, 01 thư viện, 01 y tế học đường.

- Số học sinh liên tục tăn từng năm; học sinh bỏ học giảm nhiều

- Chất lượng 2 mặt giáo dục nâng lên, ý thực học tập của học sinh ngày càng tốt hơn.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên đa số có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, tâm huyết có trách nhiệm luôn có ý thức tự học tự rèn để khẳng định mình.

- BGH: nhiệt tình, có trách nhiệm cao, luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được sự tín nhiệm của cán bộ giáo viên nhà trường, nhân dân địa phương và ngành giáo dục huyện Lai Vung

- Nhà trường có uy tín với ngành về chất lượng giáo dục

- Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn đội gắn kết thành một khối thống nhất, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc chung.

* Học sinh: Tổng số 798 chia 21 lớp

* Cơ sở vật chất nhà trường: 23 phòng

+ Phòng học : 10

+ Phòng bộ môn : 04

+ Phòng tin học:01 với 24 máy đã được kết nối Internet

+ Phòng thư viện : 01 với hơn 2000 cuốn sách

+ Phòng hội đồng : 01; Phòng y tế: 01; phòng Đoàn đội: 01; phòng Công đoàn: 01; phòng Ban giám hiệu: 02; phòng giáo viên: 01

Cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ sở vật chất : Các phòng học tuy bước đầu đủ điều kiện dạy học tuy nhiên sân chơi và bãi tập luyện thể dục thể thao còn hẹp cũng ảnh hưởng đến việc tập luyện và vui chơi của học sinh.

3.Thời cơ

- Đội ngũ giáo viên được đào tạo cơ bản, một số có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt. đã từng đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao trong nhân dân ngày một tăng, nên sự quan tâm đến giáo dục của đa số phụ huynh ngày một nhiều.

- Đảng ủy, UBND xã Tân Hòa và Phòng GD&ĐT huyện Lai Vung quan tâm, chỉ đạo sâu sát; các ban ngành luôn động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả.

- Được hầu hết phụ huynh, Nhân dân xã Tân Hòa tin tưởng, tín nhiệm gắn bó và hết lòng ủng hộ nhà trường.

- Cơ chế chính sách và thể chế quản lý giáo dục đã có sự thay đổi, nghị định 43-TTg về tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm đã giúp các nhà trường tự chủ trong công tác.

4.Các thách thức

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh,của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lưọng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

- Trình độ CNTT và các yêu cầu về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

- Đổi mới PPDH và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, trong dạy và học

II. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Sứ mệnh : Dạy và học có nề nếp, phát huy tiềm năng, chất lượng cao.

2.Tầm nhìn : Phát triển tri thức kỹ năng, hòa nhập cộng đồng, vươn tới tương lai.

3. Giá trị: Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương, học tập, đoàn kết, sáng tạo

III. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

1. Xây dựng cơ sở vật chất:

- Xác định vào thực tế của đơn vị và của địa phương .

- Cơ sở vật chất của nhà trường theo yêu cầu của địa phương, phương hướng, vị trí của trường THCS Tân Hòa tròn sắp tời sẽ dạy học 2 buổi trên ngày.

- Lập kế hoạch đề nghị Ủy ban huyện cho xây dựng thêm dãy phòng 7 trêt; 7 lầu để đảm bảo yêu cầu địa phương về lộ trình đến năm 2022.

- Tham mưu với UBND xã, Phòng GD & ĐT đầu tư xây dựng các phòng học nhằm đáp ứng sự phát triển số lớp học và số lượng học sinh tăng lên trong những năm tiếp theo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể cho toàn trường.

2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và các bộ phận nhà trường

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch bổ sung chiến lược phát triển Trường THCS Tân Hòa giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình và cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của Ngành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Giáo dục ViệtNamgiai đoạn 2010 – 2015.

 

 

 

 

Ban giám hiệu Trường THCS Tân Hoà